Akcija %

dav

planinarenje | bicikliranje| kulturno-povijesna baština | skijanje | sportsko penjanje | alpinizam | teambuilding | edukacija

SPOMENIK M.GUPCU

planinarenje | bicikliranje | kulturno-povijesna baština | skijanje | sportsko penjanje | alpinizam | teambuilding | edukacija

IMG_2648

planinarenje | bicikliranje | kulturno-povijesna baština | skijanje | sportsko penjanje | alpinizam | teambuilding | edukacija

IMG_2099

planinarenje | bicikliranje | kulturno-povijesna baština | skijanje | sportsko penjnje | alpinizam | teambuilding | edukacija

LA PLAGNA

planinarenje | bicikliranje | kulturno-povijesna baština | skijanje | sportsko penjanje | alpinizam | teambuilding | edukacija

previous arrow
next arrow

Korisnicima naših usluga nudimo sljedeće popuste

PROGRAM PLANINARENJE

50% djeci do 12 godina starosti

10% na grupe od 5 osoba i više

20% na grupe od 10 osoba i više

za grupe veće od 20 osoba cijena se posebno ugovara

PROGRAM BICIKLIRANJE

50% djeci do 12 godina starosti

10% na grupe od 5 osoba i više

20% na grupe od 10 osoba i više

za grupe veće od 20 osoba cijena se posebno ugovara

PROGRAM KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE

50% djeci do 12 godina starosti

10% na grupe od 5 osoba i više

20% na grupe od 10 osoba i više

za grupe veće od 20 osoba cijena se posebno ugovara

POPUSTI SE ODNOSE SAMO NA PROGRAME KOJI SE IZVODE U HRVATSKOJ. POPUSTI SE NE ODNOSE NA NAJAM BICIKLA.