Uvjeti za jednodnevne programe

OPĆI UVJETI ZA JEDNODNEVNE PROGRAME

Rezervacijom i kupovinom programa na mrežnim stranicama www.sttube.hr, ili na lokaciji prije izvođenja programa korisnik usluge prihvaća OPĆE UVJETE ZA JEDNODNEVNE PROGRAME poduzeća STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice.

Poduzeće STTUBE d.o.o. (u daljnjem tekstu PRUŽATELJ USLUGE) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 9, RH, organizira jednodnevne turističke programe na području Republike Hrvatske športsko-rekreativnog i kulturno-povijesnog sadržaja.

OPĆE ODREDBE

Ovim općim uvjetima u skladu sa zakonom, planinarenje, bicikliranje i kulturno-povijesna baština definiraju se kao izlet, odnosno kombinacija najmanje dviju usluga i traje manje od 24 sata.

Izleti za korisnike usluga koji borave na području Stubičkih Toplica, Donje Stubice i Gornje Stubice održati će se pri minimalno 2 sudionika.

Izleti za korisnike usluga koji borave na drugim područjima Hrvatskog Zagorja ili Grada Zagreba održati će se pri minimalno 4 sudionika.

Izlet ne mogu ugovoriti osobe mlađe od 16 godina bez prisutnosti roditelja ili skrbnika.

PRAVILA OTKAZIVANJA

U slučaju da se ne ostvari minimalni broj korisnika, kupljena ili rezervirana usluga neće se izvršiti, a uplaćeni iznos će biti vraćen u cijelosti.

Izlet se neće održati u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili nepredviđenih izvanrednih događaja. U oba slučaja PRUŽATELJ USLUGE zadržava diskrecijsko pravo pri procjeni prikladnosti provedbe izleta, a u interesu sigurnosti korisnika usluge. U slučaju da se izlet ne održi uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, moguća je izmjena termina održavanja ili povrat uplaćenog iznosa u cijelosti. Organizator može temeljem osobne procjene isključiti korisnika usluge koji svojim neprimjerenim ponašanjem ugrožava sigurnost ostalih sudionika, ne ispunjava fizičke preduvjete ili se nalazi u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opijata.

Troškovi otkazivanja:

  • do 7 dana prije početka izleta podliježe otkaznim troškovima 30% od ukupnog iznosa
  • od 6 dana do 48 sati prije početka izleta podliježe otkaznim troškovima 50% od ukupnog iznosa
  • unutar 48 sati prije početka izleta podliježe otkaznim troškovima 100% od ukupnog iznosa
  • u slučaju kašnjenja ili nedolaska primjenjuju se troškovi otkaza 100% od ukupnog iznosa
  • u slučaju isključenja primjenjuju se troškovi otkaza 100% od ukupnog iznosa

Korisnik usluge otkazivanje mora učiniti pismenim putem, e-mailom ili faksom.

OBVEZE I ODGOVORNOSTI PRUŽATELJA USLUGE

Izlet će se održati sukladno programu pružatelja usluge.

Pružatelj usluge korisnicima usluge osigurava potrebnu opremu ili posreduje pri njezinoj nabavci, koja će im biti dostavljena u potpuno ispravnom radnom stanju i u istom stanju mora biti vraćena organizatoru od strane korisnika usluge po završetku izleta.

Korisnike usluga će tijekom izleta pratiti ovlašteni vodič koji govori engleski ili neki drugi strani jezik.

Pružatelj usluge ne preuzima odgovornost za gubitak prtljage, novca ili drugih vrijednosti korisnika usluge tijekom izleta. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu korisniku usluge, trećim stranama i opremi uzrokovanoj tijekom izleta.

OBVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA USLUGE

Sudjelovanje u izletu je izraz slobodne volje i odluke korisnika usluge. Korisnici usluge izleta potvrđuju da su u cijelosti sami odgovorni za vlastite postupke, te se odriču svih prava na potraživanje naknade štete prema pružatelju usluge.

Korisnici usluga obvezuju se u potpunosti slijediti upute i naredbe ovlaštenog vodiča.
Svi korisnici usluge izleta potvrđuju da su zdravstveno sposobni sudjelovati na izletu i da kod izabranog programa bicikliranja vladaju vještinom vožnje bicikla.

Korisnici usluga se pružatelju usluge obvezuju na zahtjev predočiti valjan dokument ili liječničku potvrdu, ukoliko je ista zatražena.

Korisnik usluge se obvezuje pružatelju usluge po završetku izleta vratiti svu preuzetu opremu u potpuno ispravnom radnom stanju u kojem je i preuzeta.

OSIGURANJE

Korisnici usluge i njihova prtljaga nisu osigurani putnim osiguranjem i odgovornost je korisnika usluge da sami uplate svoje putno osiguranje. Korisnici usluga osigurani su po polici osiguranja od odgovornosti pružatelja usluga STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice policom br. ugovorenoj kod

ZAVRŠNE ODREDBE

Korisnik usluge i pružatelj usluge će sporove nastojati riješiti sporazumno, u suprotnom ugovaraju nadležnost suda najbliže sjedištu pružatelja usluge, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 9
MBS 5067618
OIB 43382612405

U Stubičkim Toplicama, 1. srpnja 2019.