Zaštita privatnosti

PRAVILNIK O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

1. IZJAVA O PRIVATNOSTI

STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima korisnicima usluga koji su neophodni za ispunjenje naših obveza. Ovom izjavom obvezujemo se da ćemo dobivene podatke koristiti isključivo sukladno odredbama ovog Pravilnika i važećim odredbama Općih uvjeta poslovanja i Općih uvjeta za jednodnevne programe.

2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka, STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice skrbi o zaštiti svih osobnih podataka koje u svrhu izvršavanja obveza u pružanju usluga prikuplja od korisnika usluga-fizičkih osoba.

3. SVRHA I NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci korisnika usluge sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu, mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti za potrebe pružanja pojedine turističke usluge temeljene na Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima za jednodnevne programe, a koje korisnik usluge dostavlja.

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji nedvojbeno može odrediti osobu, odnosno utvrditi njezin identitet (kao što su ime i prezime, adresa, spol, dob, OIB, JMBG, broj OI, broj putovnice, broj bankovne kartice) kao i svaki drugi podatak, čije neovlašteno korištenje može nanijet materijalnu i moralnu štetu korisniku usluge.

Osobne podatke prikupljamo na mjestu izvođenja programa, prilikom rezervacije usluge putem obrasca na našim mrežnim stranicama ili upita za izradu ponude.

Osobne podatke prikupljamo radi izvršenja ili pripreme izvršenja usluge, izrade ponude i radi obavještavanja korisnika o uslugama i proizvodima.

Osobni podaci korisnika usluge smiju se prikupljati i obrađivati u obavljanju poslova i obveza STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice u svrhu pružanja usluge samo pod slijedećim uvjetima:

  • podaci se smiju prikupljati samo za svaku pojedinu uslugu
  • kad je korisniku usluge informacija o svrsi prikupljanja pojedinih podataka unaprijed dostupna na mrežnim stranicama STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice
  • kad je korisnik usluge nedvojbeno upoznat s uvjetima pružanja usluge u svrhu kojih se traže njegovi osobni podaci
  • kad je korisnik usluge dobrovoljno prihvatio uvjete pružanja usluge i svojom prijavom/rezervacijom/zahtjevom dao dopuštenje da se njegovi osobni podaci u svrhu izvršenja usluge daju drugim osobama uključenim u pružanje usluge.

Svaki korisnik usluge ima pravo u svako doba odustati od danog dopuštenja i zatražiti prestanak daljnje obrade svojih podataka.

4. KONTROLA I ČUVANJE PODATAKA

STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice poduzeti će sve organizacijske i tehnološke mjere potrebne da se osobni podaci korisnika zaštite od slučajnog gubitka ili uništenja, nedopuštenog pristupa ili promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice se odriču svake odgovornosti koja bi nastala zlouporabom podataka od strane treće osobe, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku usluge zlouporabom istih. Odricanjem od navedene odgovornosti, STTUBE d.o.o. ne želi umanjiti svoju odgovornost za postupanje u skladu sa zakonskim propisima.

STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice neće prodavati, iznajmljivati ili distribuirati osobne podatke korisnika usluge trećim stranama bez dopuštenja korisnika usluge, osim u slučaju ako to bude zatraženo od strane državnih tijela sukladno zakonskim propisima.

Korisnik usluge može ograničiti prikupljanje i uporabu osobnih podataka na slijedeće načine:

  • da prilikom popunjavanja obrasca rezervacija ili upit na mrežnoj stranici odabere opciju koja bilježi zahtjev da ne želi da dostavljeni podaci budu korišteni od bilo koga za svrhu direktne promidžbe
  • korisnik usluge u svakom trenutku može uskratiti ranije dopuštenje za korištenje osobnih podataka u svrhu direktne promidžbe slanjem poruke-zahtjeva na e-mail adresu info@sttube.hr

Svaka promidžbena poruka upućena od STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice ima mogućnost jednostavnog otkazivanja primanja takvih poruka i korisnik usluge može potvrdom na priloženu poveznicu osobno obustaviti primanje promidžbenih poruka.

5. PRAVO NA UVID U PODATKE

Korisnik usluge ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice radi ostvarivanja prava na uvid svojih osobnih podataka, te za njihovu dopunu, izmjenu, brisanje ili slično.

Korisnik usluge koji smatra da mu je povrijeđeno neko od prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 9
MBS 5067618
OIB 43382612405

U Stubičkim Toplicama, 1. srpnja 2019.